Kariéra » Zásady společnosti

Zásady společnosti

Svých loajálních zaměstnanců si velmi vážíme a proto vždy nabízíme dialog, individuální přístup a dohodu v každé životní situaci.

Podporujeme a oceňujeme

 • opravdový zájem o práci a rozvoj
 • zájem budovat příjemný kolektiv a pracovní prostředí
 • loajalitu

ROVNOST příležitostí

 • součástí firemní kultury je rovnost příležitostí – tj. nepřijatelná je diskriminace:
  • národnostních menšin
  • žen s dětmi
  • z důvodu pohlaví, věku, víry či barvy pleti, zdravotního postižení, sexuální orientace atd.
 • součástí firemní kultury je též nepřijatelnost pozitivní diskriminace

ROZVOJ vlastních zaměstnanců

 • postup a kariéra uvnitř společnosti – společnost upřednostňuje využití potenciálu stávajících zaměstnanců před náborem nového zaměstnance na uvolněnou či nově vytvořenou pozici, a podporuje tak jejich postup v rámci firmy
 • sebevzdělávání
  • zaměstnanec je odpovědný za své sebevzdělávání a rozvoj
  • od zaměstnance se očekává, že se aktivně zajímá a vyhledává příležitosti svého dalšího vzdělávání s ohledem na prospěch společnosti


Kontaktní informace

AUDACIO a.s.

Veveří 111, 616 00 BRNO
Česká Republika

tel. +420 544 238 240
fax +420 544 234 669
e-mail:


Provozovna SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Nádražní 1290/44,
696 04 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Česká Republika

tel. +420 534 008 111
fax +420 534 008 112
e-mail:


Projekty spolufinancované Evropskou Unii

Modernizace a zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti Audacio a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení výrobních kapacit, produktivity a efektivity celého výrobního procesu prostřednictvím pořízení moderního strojního zařízení (CNC a hydraulické tváření lisy). Projekt je realizován ve výrobním areálu ve Svatobořicích – Mistříně.

Zvýšení efektivity výroby pomocí nových zařízení přesné kontroly výroby a skladování společnosti Audacio a.s.

Cílem projektu je zvýšení přesnosti, efektivity a produktivity výrobních kapacit s dopadem na zvýšení kvality a možnosti navýšení kapacit produkce. Realizací projektu budou pořízena vysoce přesná měřící a kontrolní zařízení, která umožní dosáhnout požadovaných přesností a kvality výroby (automatizované zařízení pro měření vybraných geometrických parametrů dílů a digitální měřící systém). Dále budou pořízena nejmodernější skladovací a výdejní zařízení pro optimalizaci a zefektivnění výrobního procesu. Projekt je realizován ve výrobním areálu ve Svatobořicích – Mistříně.

Rekonstrukce objektu na výrobní halu včetně zázemí a administrativních prostor firmy Audacio a.s.

Předmětem projektu je rekonstrukce zchátralého průmyslového objektu (brownfieldu) a přilehlých prostor s cílem vybudovat moderní výrobní halu se zázemím včetně administrativních prostor a vybudovat tak potřebné výrobní a skladovací kapacity společnosti AUDACIO a.s.