Obchod

Obchod

Strategie firmy

 • Dlouhodobá partnerství
 • Specializace
 • Zázemí a stabilita
 • Rámcové smlouvy
 • Individuální přístup k zákazníkovi

Služby zákazníkům

 • Garance ceny - s našimi obchodními partnery jsou uzavírány rámcové kupní smlouvy, jenž umožňují garantovat dohodnutou cenu dlouhodobě.
 • Speciální platební podmínky - dalšími individuálními ujednáními mezi firmou AUDACIO a.s. a našimi zákazníky jsou běžně speciální platební podmínky buď v CZK nebo EUR
 • Konsignační sklad - pro zajištění zvýšeného nákupního komfortu zákazníka není výjimkou zřízení konsignačního skladu v určené lokalitě.
 • Garance skladové zásoby - často poskytovanou službou některým našim zákazníkům je držení pojistné skladové zásoby v dohodnuté výši tak, aby stav vybraných dílů neklesl pod stanovenou hranici, a nebyla tak žádným způsobem narušena plynulost jeho výroby.
 • Ověřovací / testovací série - tj. možnost vyrobení i minimálních výrobních dávek, neboť ne vždy našim zákazníkům situace umožňuje objednání celoroční potřeby. Participujeme též na dlouhodobých projektech v automobilovém průmyslu, kde jsou ověřovací série samozřejmostí.
 • Garance kvality – díky procesnímu řízení naší společnosti, certifikátu kvality a špičkovému vybavení naší metrologie je pro nás dosahování nejvyšší možné kvality a spolehlivosti samozřejmostí. K vybraným případům technických řešení a zajištění kvality využíváme též spolupráce s testovacími laboratořemi zdejší technické univerzity

Kontaktní informace

AUDACIO a.s.

Veveří 111, 616 00 BRNO
Česká Republika

tel. +420 544 238 240
fax +420 544 234 669
e-mail:


Provozovna SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Nádražní 1290/44,
696 04 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Česká Republika

tel. +420 534 008 111
fax +420 534 008 112
e-mail:


Projekty spolufinancované Evropskou Unii

Modernizace a zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti Audacio a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení výrobních kapacit, produktivity a efektivity celého výrobního procesu prostřednictvím pořízení moderního strojního zařízení (CNC a hydraulické tváření lisy). Projekt je realizován ve výrobním areálu ve Svatobořicích – Mistříně.

Zvýšení efektivity výroby pomocí nových zařízení přesné kontroly výroby a skladování společnosti Audacio a.s.

Cílem projektu je zvýšení přesnosti, efektivity a produktivity výrobních kapacit s dopadem na zvýšení kvality a možnosti navýšení kapacit produkce. Realizací projektu budou pořízena vysoce přesná měřící a kontrolní zařízení, která umožní dosáhnout požadovaných přesností a kvality výroby (automatizované zařízení pro měření vybraných geometrických parametrů dílů a digitální měřící systém). Dále budou pořízena nejmodernější skladovací a výdejní zařízení pro optimalizaci a zefektivnění výrobního procesu. Projekt je realizován ve výrobním areálu ve Svatobořicích – Mistříně.

Rekonstrukce objektu na výrobní halu včetně zázemí a administrativních prostor firmy Audacio a.s.

Předmětem projektu je rekonstrukce zchátralého průmyslového objektu (brownfieldu) a přilehlých prostor s cílem vybudovat moderní výrobní halu se zázemím včetně administrativních prostor a vybudovat tak potřebné výrobní a skladovací kapacity společnosti AUDACIO a.s.