Úvod » Aktivity

Aktivity

AUDACIO v publikaci Management & controlling malé a střední firmy

Autor publikace Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v ní popisuje řízení podniků v době, která je charakteristická nebývalými výkyvy na trhu. Publikace je doplněna více jak třiceti praktickými příklady z reálných tuzemských středně velkých firem. Pro čtenáře se tak jedná o hmatatelné podniky a osobnosti, nikoliv o virtuální svět nadnárodních korporací a nedosažitelných manažerských vzorů. AUDACIO lze nalézt v kapitole KVALITA, jenž je klíčovým atributem úspěchu naší firmy (http://management-controlling.cz/kapitoly/kvalita/priklady).

AUDACIO členem nano-klastru NANOPROGRES

AUDACIO se zapojilo do unikátního výzkumného projektu. Tento spojuje výzkum v oblasti nanotechnologií se sférou byznysu a je do něj zapojeno celkem 16 českých firem, škol a výzkumných institucí. Cílem nově vytvořeného uskupení s názvem Nanoprogres (www.nanoprogres.cz) bude využít nanovlákna v biomedicíně.

Ethnic Friendly Zaměstnavatel

Na základě důkladného šetření se společnost stala držitelem prestižní značky ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATEL (EFZ), tj. zaměstnavatel v praxi podporující rovné zacházení a nediskriminační přístupy. Zástupkyně společnosti AUDACIO převzala ocenění a značku z rukou primátora města Brna Romana Onderky a přijala blahopřání od zástupce občanského sdružení IQRS, jenž značku uděluje.

Společnost AUDACIO se tak stala jednou z vůbec prvních čtyř oceněných firem v České republice.

Členství v profesních sdruženích

Naše společnost je aktivním členem v profesních sdruženích:

  • AMSP ČR
    Společnost AUDACIO je aktivním členem AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků), přičemž v představenstvu této instituce má svého zástupce Ing. Pavlu Břečkovou, Ph.D.
  • Klastr přesného strojírenství Vysočina
    AUDACIO je členem Klastru přesného strojírenství Vysočina, občanského sdružení (KPSV), se sídlem v Moravských Budějovicích.

IMP3rove

Participujeme ve výzkumné aktivitě IMP3rove se vztahem k inovačním schopnostem evropských firem

Mobilní Inovační Centrum (MIC)

Mobilní Inovační Centrum vzniklo ve spolupráci s jedním z našich dlouhodobých zahraničních partnerů – představení a praktická prezentace nejnovějších spojovacích a upevňovacích technologií našim zákazníkům, inovativní přístupy v řešení technických aplikací.

TWINNING

Projekt rozvoje dodavatelů ve spolupráci s agenturou CzechInvest od roku 2005. Cílem projektu je zvýšit podíl českých subdodávek u nadnárodních společností působících v ČR a zvýšit konkurenceschopnost středně velkých českých dodavatelů.